תשובות למחזירים בתשובה

תשובות למחזירים בתשובה
בתנ"ך נכתב "לא תשקרו איש בעמיתו", ציווי ברור מאלוהים לא לשקר, רק שלפי הדת הציווי הזה נתון לפירושים רבים, הוא מתחיל מ״מותר לשקר מפני השלום״ (יבמות סה), ממשיך ב״כל כדבייא (השקרים) בישין (רעים) וכדבייא דאורייתא טבין״ (ירושלמי ברכות ט ה), ממשיך ב״מותר לשקר כדי למנוע איסורי תורה״ (שו״ת תורה לשמה שע), ונגמר ב״מותר לשקר כדי להחזיר בתשובה״.
לפי היהדות האמת היחידה היא התורה, לכן כל שקר שיביא לתוצאה הזאת הוא אמת.
"מהו אמת ומהו שקר? בתחילת חינוכנו הבנו שאמת הוא כשמספרים עובדות כמו שאירעו, ושקר כשמשנים זאת. אך זהו רק באופנים פשוטים,  למעשה יש הרבה אופנים שבהם אין הדבר כן. לפעמים צריך דווקא לשנות כשהאמת לא יועיל אלא יזיק, כי אז מה שנראה כאמת הוא שקר, שמוליד תוצאות של רע, ומה שנראה כשקר, מביא לתכלית של אמת. נמצא, שאמת הוא מה שמביא לטוב ולרצון הבורא, ושקר הוא מה שנותן הצלחה לעסקיו של שר השקר, הסטרא אחרא [השטן]". (שו"ת מכתב מאליהו כרך א צד).1- "גהינום" לפי הרמב״ם אין דבר כזה גיהינום, מי שצדיק ממשיך לחיות לנצח בעולם הבא, ומי שרשע מת כמו שאר החיות.
ציטוט- "הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא והיא החיים שאין מות עמהן והטובה שאין עמה רעה, וזהו הוא העולם הבא. שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה זו, ופרעון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלו אלא יכרתו וימותו. וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו הוא המת שאינו חי לעולם, אלא נכרת ברשעו ואבד כבהמה". (רמב"ם תשובה ח א).  


2- "תכנון", הסיכוי שייווצר יצור חי בצורה אקראית, שווה לסיכוי שסופת טורנדו תעבור מעל מגרש גרוטאות ותיצור מטוס קרב.
תשובה-
יש הבדל בין חומרים אורגניים לחומרים אי-אורגניים, יצור חי מתרבה ומשכפל על ידי רצף DNA, השכפול לא מדויק ולכן נוצרים שינויים. חומרים אי-אורגניים נמצאים במצב קבוע ולכן לא נוצרים מטוסים.


3- "סיאנס", העובדה שהכוס כותבת מוכיחה שיש נשמות ורוחות רפאים.
תשובה-
הסיאנס הוא תופעה פסיכולוגית שנקראת "האפקט האידיאומוטורי" (האדם מזיז את הכוס, אך משוכנע שזה לא הוא אלא הנשמה).
הכוס לעולם לא זזה ללא מגע יד אדם, אלא חייבים להניח את הידיים עליה. הכוס לעולם לא כותבת כשהאדם לא דובר את השפה (גם אם המת כן ידע), ואנשים "הורידו נשמות" של אנשים שלא קיימים או כאלה שעדיין בחיים.


4- "מוות קליני", אנשים שנחשבו מתים לפי כללי הרפואה וחזרו לחיים, ידעו לתאר מה התרחש בחדר בזמן שהיו מתים, וזאת הוכחה לקיומה של הנשמה.
תשובה-
ההזיות של מוות קליני נובעות מרמה נמוכה של חמצן במוח,
גם טייסי קרב שמבצעים סיבובים חדים מאוד, חווים הזיות טרום מוות בגלל שהדם לא זורם למוח בצורה תקינה. לכן מוות קליני קורה בעיקר לאנשים חולים מאוד, אחרי אירוע לב, או בזמן תאונה.

אפשר להגיע להזיות של מוות קליני ע״י הקרנת עצמה חזקה של שדה מגנטי לאזור הרקות.  

לכל דת יש אלפי סיפורים על מתים ׳שחזרו׳ מעולם האמת, ופגשו שם את אלוהים ושליחיו. קצת מוזר שגם נשמה של גויים מגיעה לאלוהים, כשלפי היהדות אין להם נשמה.

יש קשר ישיר בין האמונה של האדם לחוויית סף המוות שלו, היהודים חוזים במלאכי חבלה שחורים ומלאי עיניים עם שוטים של אש, ונפגשים עם רב שהכירו שמגן עליהם. הנוצרים חולמים על ישות שמקרינה אהבה עד אין קץ, ורובם ראו את ישוע. אצל הדרוזים רואים את כל המתים שהם הכירו, ובבודהיזם את המלחמה בין כוחות האופל לטוהר.

יש שני סוגים של מוות מוחי.  
1- מוות מוחי רגיל (שבערך 20% מתעוררים ממנו) שדומה לאיבוד הכרה, ובמצב הזה אפשר לחלום על דברים שאחרי כן בטוחים שהם קרו באמת, לכן גם יש פעמים שהאדם עדיין שמע וראה דברים מהגוף הפיזי.
2- מוות גזע המוח שזה מוות סופי שאף אחד לא התעורר ממנו מעולם, ולא ייתכן שאדם שהיה מת לפי כל כללי הרפואה חזר לחיים.


5- "הצופן התנכ"י", איך מצליחים בדילוגי אותיות בתנ״ך למצוא רמזים למקרים אמיתיים שקורים היום.
תשובה-
בתלמוד (קידושין ל) כתוב שהאות האמצעית של כל התורה, היא האות ו׳ של המילה ״גחון״. כיום יש 3 פרקים שמפרידים בינה לאות האמצעית, וגם הגמרא מודה שם ש״איננו בקיאים בחסרות ויתרות״ לכן הצופן לא אמור לעבוד.
ניתן למצוא צפנים בכל ספר עם כמות אותיות גדולה, ורצח רבין נובא גם בספר של דרווין. בתוכנה נמצאו גם הצירופים 'התורה שקר' 'אין אלוהים' 'וישוע דובר אמת'.


6- ״גלגולי נשמות״, נולדו ילדים שטענו שהם הנשמה של קרוב משפחה שמת בצורה טראגית, הם גם ידעו לספר איפה הוא נקבר, והיכן הוא נרצח, וזאת הוכחה לגלגול נשמות.
תשובה-
האר״י, הראב״ד, המהר״ל, ורבי יהודה הלוי אומרים שאין לגויים נשמה כלל, לפי דעתם הגויים הם קוף עם שכל, לכן צריך להסביר את כל תופעת גלגולי הנשמות בעולם ובעיקר אצל הדרוזים.
אם לגויים אין נשמות, איך המתים שלהם נולדים שוב כילדים? אם זה קורה גם בנצרות והאסלאם, כנראה שהיהדות לא נכונה.
(האר״י בעצמו התבלבל וכתב שאיוב הוא גלגול של בלעם, כשבלעם בכלל היה גוי ואין לו נשמה).


7- ״היפנוזה״ מהופנטים שמספרים על חיים לפני שנולדו,  מוכיחים גלגולי נשמות וחיים לאחר המוות.
תשובה-
1- כל האנשים ש׳חזרו׳ לאחור בזמן, סיפרו על מוות אלים או על רצח נוראי. ובגלל שאחוז המתים בדרכים לא טבעיות הוא קטן מאוד באוכלוסיה, לא הגיוני שלכולם יהיו סיפורי זוועות.
2- אין אפשרות להוכיח שהסיפורים של האדם נכונים, גם בגלל שהתיאורים הם של האתרים ומקומות שלא קיימים היום, וגם אם כן לא ניתן להוכיח שלא מדובר במידע מוקדם.


8- ״הילה״, אנשים שרואים הילות מסביב לבני האדם, ויכולים לדעת לפי צבע ההילה את הרמה הרוחנית והמוסרית של האדם. יש גם מכשיר לצילום הילות, שנותן צבעים ׳רוחניים׳ יותר לאדם שמניח תפילין או עטוף בטלית.
תשובה-
1-  בניסוי שבו נדרשו רואי הילות לדעת את מיקומי האנשים מאחורי ווילון, אחוז התשובות הנכונות היה 2 מתוך 5.
2-  המכשיר לצילום הילות מחובר למתקן שמזהה דופק וזיעה בכפות הידיים, ועל-פי הנתונים נקבע צבע ההילה במחשב.


9- ״נשמה״, אדם שטבע או מת בכל דרך שבה הגוף נשאר שלם, לא יכול לראות ולשמוע אפילו שהכל במקום, זאת הוכחה שהנשמה שעזבה את הגוף היא הבסיס לחיים.
תשובה-
כשהמוח לא מקבל חמצן התאים מתים ולא חוזרים לעצמם, ולכן האדם לא רואה גם כשהגוף שלם.
גם בעל חיים שמת בטביעה לא רואה ולא שומע, אפילו שהגוף שלו שלם. ולפי האר״י, הראב״ד, המהר״ל, ורבי יהודה הלוי, יש נשמות רק ליהודים.


10- "אוטיסטים", אפשרות חדשה לתקשור עם חלק מהאוטיסטים, מתבצעת בעזרת הנחת אצבע על לוח אותיות, והאוטיסטים דיברו על המשיח אלוהים והעולם הבא.
תשובה-
מבדיקה של העובדות התברר, שבכל הפעמים שעיניו של המתקשר היו מכוסות, והוא לא ראה את לוח האותיות או כשלא שמע את השאלות, התקבל רצף של אותיות ללא שום משמעות. מה שמוכיח שיש הכוונה של יד האוטיסט לאות הרצויה ע״י המתקשר, ולכן זה גם לא קביל בבית משפט.

הרב שלמה זלמן אויירבעך, ביקש בשנת תשנ״ד מהפרופסור אברהם שטיינברג לבדוק לו את אמיתות השיטה, ולאחר הצגת התוצאות קבע הרב אויירבעך ״שאין תועלת משימוש בשיטה מבחינת גילוי סודות, ויש להתרחק מעניין זה״.


11- ״לכל נברא יש בורא״ - אף אחד לא יכול לברוא את עצמו, אלא לכל יצור יש יצור אחר שקדם לו.
לכן מוכרח שיש בורא לכל הנבראים שהיה קיים תמיד, אחרת איך הכל התחיל?
תשובה-
אם אין נברא ללא בורא, גם אלוהים צריך בורא, ומי ברא את הבורא של אלוהים? הרי אין אפשרות שמישהו יברא את עצמו.

יותר הגיוני שהדבר הנצחי מעל הכל שתמיד היה קיים ולא צריך בורא, זאת הנקודה הסינגלורית. אלוהים מורכב מידי, הוא חייב שכל, זיכרון, תודעה, ויכולת לברוא יש מאין.


12- ״לכל נגרם יש גורם״ - שום דבר לא מופיע ללא גורם שקדם לו, כך שמוכרח שיש מי שגרם ליקום או לנקודה הסינגלורית.
תשובה-
בעבר ראו תפוח נופל מהעץ, והבינו שאין אפשרות שהעולם לא נופל ללא ליוויתני ענק ששטים באוקיינוס אינסופי.
היקום שלנו מורכב מאותם אטומים שרק משנים מיקום ותגובה, המסקנה שגם כל היקום הגיע ממישהו אינסופי, נובעת מאותה צרות מחשבה. אנרגיה יכולה להופיע בריק ללא סיבה וגורם, חוקי הפיזיקה תקפים רק ליקום שבתוך מימד המרחב.


13- ״נבואות שהתגשמו״ - נביאים חזו אירועים שקרו אחרי עשרות או מאות שנים.
תשובה-
הרמב״ם (יסודי תורה פרק י) הסביר איך יודעים שהנביא אמת, פשוט בודקים אם זה קורה, אם כן הנביא אמת אם לא נביא שקר.
בזמן אליהו הנביא בלבד היו 400 נביאי בעל, והיו עוד אלפים שנחשבו לשקרנים, רק נביאים בודדים קלעו במקרה למטרה.

הרמב״ם מוסיף שנביא יכול להיות אמת גם אם הנבואה לא התגשמה, כי יתכן שהיהודים חזרו בתשובה או שהגזירה התבטלה. כך שרק תחזיות שהופרכו נחשבות נבואת שקר, ולא נבואות שלא קרו כלל.
ההיסטוריה חוזרת על עצמה, מלחמות, רעב, בצורת, ורצח עם, כך שכל פסוק מנבואות אחרית הימים יתאים לתקופה כלשהי בהיסטוריה.


14- "מצפון ורגשות", אם יש לבני אדם מצפון, רגשות, ומוסריות, שזה לא דבר פיזי שקיים ב- DNA, זה מוכיח שיש באדם חלק רוחני.
תשובה-
רגשות כמו רחמים אכפתיות או אכזריות, היו צריכים להיות קבועים כלפי כולם, ולא להתאים במדוייק לחינוך, מבנה המוח, או הדעות הקדומות של האדם.

בנוסף- אופי, פחדים, רצונות, דחפים, והעדפות, עוברים מהאימא לילד ללא צורך ביצירת האופי ב-DNA.
בניסוי בעכברי מעבדה שמו חצי מהעכברים עם עכברים גדולים ותוקפניים, ואת החצי השני לבד למשך כמה חודשים. לאחר מכן הכניסו את כולם להריון, ואת הגורים הפרידו לכלובים נפרדים.
העכברים שהוריהם גדלו בכלוב עם העכברים התוקפניים, חיו בפחד ונצמדו לדפנות הכלוב. והעכברים שהוריהם גדלו לבד, התרוצצו כעכברים רגילים. הניסוי הראה השפעה גם על הדור השלישי והרביעי.
מלבד מבנה המוח שמשפיע על צורת החשיבה וההתנהגות, גם כל מה שנצבר בתת המודע של האם עובר לילד, ומפורש כאופי ורגשות.


15- ״מוסר״, ללא אלוהים אין כללים ואין טוב ורע, כך שהיהדות הפכה את העולם לטוב יותר.
תשובה-
כדי לדעת מה נכון אפשר להשתמש בלוגיקה, מה שמשותף לכל בני האדם זה הרצון לחיות ולהינות, ואם פועלים לפי הכללים האלה מגיעים למוסריות מקסימלית. חוקי התנ״ך מזעזעים וכוללים סחר בעבדים וילדיהם, תליית הומואים, שריפת נאנסת שלא צעקה, סקילה של ילד שאוכל הרבה בשר, עונשי מוות על דברים פעוטים כמו קללה או השקייה בשבת, דיכוי נשי ופדופיליה.


16- "עברית" - אם תינוקות יגדלו לבד הם ידברו עברית.
תשובה-
כמובן שזה בולשיט, ועברית זאת השפה היחידה עם הבדלי מגדר לחפצים.


17- "ברית מילה", ביום השמיני ללידת התינוק נמצאים בדמו 110% חומרי קרישה, בניגוד ל- 100% בשאר ימי חייו. זה הוכחה שאלוהים שציווה על מילה ביום השמיני, דאג שלתינוק תיהיה אפשרות להחלים.
תשובה-
מחקר שבדק את כל 14 חומרי הקרישה בדם, גילה שההתפתחות המלאה שלהם היא רק בגיל חצי שנה, ושכמות חומרי הקרישה ביום השמיני ללידה זהה בדיוק ליום השני והשלישי ללידה.


18- ״תוכחותיו של איפוור״, בחפירות ארכאולוגיות נמצא כתב חקוק באבן שבו מסופרים עשר המכות ויציאת מצריים.
תשובה-
הטקסט בפפירוס הוא קינות על נפילת האימפריה המצרית, ואין שום קשר בינו לבין עשר המכות. מתוך 100 שורות בקושי 7 מתאימות לנכתב בתנ"ך, וגם מה שכן דומה לא מתאים לחלוטין.


19- "אבן ציור הסנה״, לפני 20 שנה נמצא הר במדבר סיני, שבסלעים שלו יש ציור של ענף. גם אם שוברים את האבן יש בפנים את הציור זאת הוכחה להר סיני שהתכסה בצמחים בזמן מתן תורה.
תשובה-
הציור הוא תופעה גאולוגית בשם Dendrite שנובעת מדחיסת מינרלים לסלעים בגלל מזג האוויר, יש עוד הרים בעולם עם אבנים כאלה.


20- ״לוח השנה העברי״, זה שחז״ל ידעו לפני אלפי שנים ללא לוויינים וללא טלסקופים, את זמן סיבוב הירח וכדור הארץ סביב השמש, מוכיח שהידע שלהם הוא אלוהי.
רבן גמליאל אמר ש״אין חידושה של לבנה פחותה מעשרים ותשעה יום ומחצה, ושני שלישי שעה, ושבעים ושלשה חלקים״ (ראש השנה כה), שבשעון שלנו זה 29.53059, כמעט בדיוק כמו החישובים האסטרונומים כיום.
תשובה-
רבן גמליאל כתב שאין אפשרות שחידושה של הלבנה יהיה פחות מ- 29.5 יום, וכיום יודעים שהמולד הקצר ביותר הוא 29.2, הבדל של 6 שעות. בגלל שרבן גמליאל היה כל-כך בטוח במסורת שלו, הוא גם ציווה על ר׳ יהושע לחלל את יום כיפור שיצא לפי החישוב הנכון, ולצום רק למחרת.

יוליוס קיסר כבר 200 שנה לפני זמן רב שמואל, קבע חוק בכל הממלכה הרומית ששנה נמשכת 365 יום ועוד 6 שעות. כך שלא רק שגם הגויים בזמנם ידעו לחשב את ימי השנה, אלא היהודים הם אלה שהעתיקו את לוח השנה מהגויים.

רב שמואל העתיק גם את הטעות של יוליוס קיסר, וגרם ליהודים לחגוג את חג פסח, כמה ימים אחרי הזמן האמיתי.
בגמרא (עירובין נו) כתוב- "אמר שמואל אין בין תקופה לתקופה [עונה] אלא תשעים ואחד יום ושבע שעות ומחצה".
נעשה חשבון- 4 עונות בשנה כפול 91 יום ו- 7.5 שעות, יוצא שיש בשנה 365 יום ועוד 6 שעות.
לפי המדע יש 365 יום ועוד 5:48:46 שעות, זה נותן הפרש של 6:40 דקות בין רב שמואל למציאות, וכל 210 שנים מתווסף יום נוסף שלא קיים.


21- ״אנטישמיות״, הרדיפה של העם היהודי במשך ההיסטוריה, מוכיחה את המאמר ״עשיו שונא ליעקב״. אלוהים ברא שנאה קבועה בעולם ליהודים, כדי שעם ישראל ישרוד ולא יטמע באומות.
תשובה-
בכל מקום בעולם, יש שנאה למיעוטים ולאנשים ששונים מכלל החברה, וזה לא הופך את הדת שלהם לנכונה.
להיפך, אם אלוהים נתן את התורה כדי שמי שיקיים מצוות יקבל גן עדן, הוא לא היה שולח גויים שירדפו יהודים ויתנו עונשי מוות על קיום מצוות, זה הופך את כל התורה למיותרת.


22- ״תפילה״, אם תפילה ריפאה אדם אחרי שהרופאים הרימו ידיים, זאת הוכחה שכוח עליון ששולט בטבע.
תשובה-
1- שום אדם שנקטעו לו אברים לא הצמיח אותם מחדש באמצעות תפילה, המקרים היחידים שתפילה עוזרת הם רק מחלות או פציעות שאנשים מתרפאים מהם גם ללא תפילה.
2- אנשים הבריאו אחרי שרופאים התייאשו גם בלי שאף אחד התפלל עליהם, ולא חסרים מקרים שכל עם ישראל התפלל שמישהו יבריא והוא בכל זאת הוא נפטר.
3- כמות המחלות והפציעות אצל אתאיסטים ומאמינים זהה, ואם באמת תפילות עוזרות, היה צריך להיות הבדל בתוחלת החיים בין דתיים לחילונים.


23- ״תיבת נח״, בשנת 2011 קבוצת חוקרים מוסלמים מצאו תיבה ענקית מעץ עם שתי קומות וכמה חדרים שהשתמרה מהמבול.
תשובה-
1- לדעת החוקרים הממצא הוא לא תיבת נח אלא מחסן תבואה, הטורקים לא מוכנים שהממצא 'ייטמא על ידי כופרים׳, ולכן אין שום ראייה שהטענות שלהם נכונות.
2- עצים לא יכולים לשרוד 5,000 שנה.


24- "השחיטה היהודית״ - השחיטה היהודית היא המוסרית והיחידה שלא גורמת סבל לבהמה, זאת הוכחה שהתורה ניתנה מהבורא, אחרת איך ידעו לפני 3,000 שנה איך לא לגרום סבל.
תשובה-
לפי ההלכה מותר לאכול בעלי חיים אם בשחיטה נחתכו רוב הקנה והוושט, וכל בעל חיים יכול לחיות כך שבועות שלמים אם רק לא תיחסם כניסת האוויר.
בעל החיים ימות מייד רק אם בזמן השחיטה ייחתך גם העורק הראשי שמזרים דם למוח, אך ההלכה לא דורשת חיתוך עורקים אלא רק קנה והוושט.

גם אם ברוב הפעמים עורק הדם נחתך יחד עם הקנה והוושט, עדיין יש עורק נוסף שעובר דרך חוליות הצוואר ואינו יכול להיחתך בזמן השחיטה. בכבשים ועיזים העורק החולייתי מנוון ואינו מזרים מספיק דם, אך בעלי חיים גדולים כמו פרות צבאים ואיילים סובלים ייסורי גסיסה ארוכים עד שהדם בגוף אוזל.
הטענה שסכין ללא פגמים לא מאפשרת כאב מגוחכת.


25- ״הוראות שימוש״, לא יתכן שאלוהים יברא את העולם בלי ספר הוראות.
תשובה-
כולם היו צריכים לקבל את התנ"ך ולא רק 2 מיליון.


26- ״אחוז סיכון״, 50% שהתורה אמת 50% שהתורה שקר, החיים בעולם הזה הם רק 90 שנה והחיים בגן עדן הם לנצח, אז לא הגיוני להפסיד נצח בשביל 50%.
תשובה-
50% שאלוהים קיים מתוכם 25% שהוא נתן תורה, מתוכם  רק 5% שהיהדות היא הדת האמיתית (יש את היהדות, הנצרות, האסלאם, הבודהיזם, והינדואיזם, בלי להתייחס לעוד אלפי הדתות שהיו).
את ה- 5% של היהדות, צריך לחלק בין כל הזרמים ביהדות (רפורמים, חרדים, כיפות סרוגות, ברסלב, חב״ד, סאטמר, ועוד עשרות חסידויות בישראל ובעולם) שמקפידים על חוקים סותרים.
כך שנשארים בקושי עם 0.007% שהמאמין יקבל גן עדן.

אם נטען שהאדם צריך לקיים מצוות מתוך תמימות ואלוהים ייתן יתגמל לפי רמת האמונה, גם טרוריסטים צריכים לקבל גן עדן.


27- ״שקרים״, אין סיכוי שאב ישקר לבנו.
תשובה-
אם כן גם הנצרות, האיסלם, הבודהיזם, ואפילו האתאיזם הם אמת.


28- ״התגלות המונית״, אי אפשר לשקר על מאות אלפי אנשים ביחד, ולכן בוודאות אלוהים התגלה לכולם במעמד הר סיני.
תשובה-
לא צריך לאסוף מאות אלפי אנשים ולבצע מולם ניסים, וגם לא לשכנע אותם לספר שקרים, מספיק לספר לילדים שבעבר היה מתן תורה מול כולם והם ימשיכו לספר לדור הבא.

במשך הדורות היו המון "ניסים" מול מאות אלפי אנשים, שהיו הוכחה לנצרות או האיסלם. ישוע האכיל 70,000 בני אדם עם לחמניה וסרדין אחד וכולם שבעו, הוא הלך על המים מול כל תושבי טבריה, וגם הפך מים ליין מול אלפי בני אדם.
אצל המוסלמים מספרים שמוחמד חצה את הירח לשניים מול תושבי מכה, שהוא ריפא עיוורים ונכים מלידה, ועף על סוס לבן.
בבודהיזם יש את התגלות האל פרשואמה שבגלל חטאי המאמינים רצח מהם מיליונים, אין אפשרות להסתיר רצח כל כך ענק ולכן זה קרה באמת.
להמון שבטים כמו האינדיאנים, האינקה, והאצטקים, היו סיפורים על ניסים והתגלויות מול מיליוני בני אדם.

3,000,000 בני אדם שנמצאים 40 שנה במדבר כשכל אדם בגיל 40 מת, היו חייבים להישאר ממצא ארכיאולוגי או לפחות עצמות.


29- ״הכותל״, יש נבואה שאומרת שהכותל המערבי לעולם לא יחרב.
מקור- ״דּוֹמֶה דוֹדִי לִצְבִי אוֹ לְעֹפֶר הָאַיָּלִים הִנֵּה זֶה עוֹמֵד אַחַר כָּתְלֵנוּ מַשְׁגִּיחַ מִן הַחַלֹּנוֹת מֵצִיץ מִן הַחֲרַכִּים"(שיר השירים ב׳). "הנה זה עומד אחר כתלנו", אחר כותל מערבי של בית המקדש, משום שנשבע לו הקב"ה שאינו חרב לעולם (שיר השירים רבה פרשה ב).
תשובה-
לא רק שהכותל המערבי של המקדש הוחרב, אלא גם הקיר המערבי של החומה נהרס, ומה שיש היום זאת חומה שהורדוס בנה 300 שנה מאוחר יותר.


30- ״מסורת״, התורה עוברת מדור לדור מאב לבנו בלי שום שינוי, אחרת ניתן להכחיש את כל ההיסטוריה.  
תשובה-
התורה לא עברה מאב לבן, אלא היו הפסקות של מאות שנים שבהם עברה התורה אצל בודדים, והם יכלו לשנות להוסיף ולשכתב מה שהם רוצים בלי שמישהו ידע שזה קרה.  

בנחמיה פרק ח כתוב- "וַיִּמְצְאוּ כָּתוּב בַּתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה בְּיַד מֹשֶׁה, אֲשֶׁר יֵשְׁבוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל בַּסֻּכּוֹת בֶּחָג בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי", "וַיַּעֲשׂוּ כָל הַקָּהָל הַשָּׁבִים מִן הַשְּׁבִי סֻכּוֹת, וַיֵּשְׁבוּ בַסֻּכּוֹת כִּי לֹא עָשׂוּ מִימֵי יֵשׁוּעַ בִּן-נוּן כֵּן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַד הַיּוֹם הַהוּא; וַתְּהִי שִׂמְחָה גְּדוֹלָה מְאֹד".

אם היהודים קיימו מצוות, נחמיה לא היה צריך למצוא שכתוב בתורה שיש חג סוכות.
כתוב שהיהודים לא ישבו בסוכה במשך 800 שנה מימות יהושוע בין נון עד תקופת נחמיה, כך שהתורה עברה אצל עזרא הסופר בלבד.

במלכים ב' פרק כג' כתוב- "וַיַּעַל הַמֶּלֶךְ בֵּית יְהוָה וְכָל אִישׁ יְהוּדָה וְכָל יֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִַם אִתּוֹ, וְהַכֹּהֲנִים וְהַנְּבִיאִים, וְכָל הָעָם לְמִקָּטֹן וְעַד גָּדוֹל וַיִּקְרָא בְאָזְנֵיהֶם אֶת כָּל דִּבְרֵי סֵפֶר הַבְּרִית הַנִּמְצָא בְּבֵית יְהוָה.
וַיְצַו הַמֶּלֶךְ אֶת-חִלְקִיָּהוּ הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְאֶת כֹּהֲנֵי הַמִּשְׁנֶה וְאֶת שֹׁמְרֵי הַסַּף, לְהוֹצִיא מֵהֵיכַל יְהוָה אֵת כָּל הַכֵּלִים הָעֲשׂוּיִם לַבַּעַל וְלָאֲשֵׁרָה וּלְכֹל צְבָא הַשָּׁמָיִם, וַיִּשְׂרְפֵם מִחוּץ לִירוּשָׁליִַם בְּשַׁדְמוֹת קִדְרוֹן וְנָשָׂא אֶת עֲפָרָם בֵּית אֵל.
וְטִמֵּא אֶת הַתֹּפֶת אֲשֶׁר בְּגֵי בני (בֶן) הִנֹּם, לְבִלְתִּי לְהַעֲבִיר אִישׁ אֶת בְּנוֹ וְאֶת בִּתּוֹ בָּאֵשׁ לַמֹּלֶךְ.
וַיְצַו הַמֶּלֶךְ אֶת כָּל הָעָם לֵאמֹר, עֲשׂוּ פֶסַח לַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם כַּכָּתוּב עַל סֵפֶר הַבְּרִית הַזֶּה, כִּי לֹא נַעֲשָׂה כַּפֶּסַח הַזֶּה מִימֵי הַשֹּׁפְטִים אֲשֶׁר שָׁפְטוּ אֶת יִשְׂרָאֵל, וְכֹל יְמֵי מַלְכֵי יִשְׂרָאֵל וּמַלְכֵי יְהוּדָה".

כתוב פה כמה דברים-
1- העם לא ידע את התורה, והמלך יהושיעהו היה חייב להקריא כדי שידעו.
2- בבית המקדש עבדו עבודה זרה.
3- הורים היו מקריבים את בניהם ובנותיהם למולך (שרפו ילדים כקורבן לאלים).
4- עם ישראל לא קיים מצווה בסיסית כמו פסח במשך מאות שנים.

כך שהתורה לא עברה מאב לבן אלא המשיכה אצל בודדים שמידי פעם החזירו את הדת בכפייה, הם יכלו לערוך את התוכן כדי ליצור אמינות, וגם כך בעבר רק בודדים ידעו קרוא וכתוב.

בתלמוד נכתב: "בתחלה כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה, חזרה ונשתכחה עלה הלל הבבלי ויסדה, חזרה ונשתכחה עלו רבי חייא ובניו ויסדוה" (סוכה כ).


31- ״קושי״, לא ייתכן שאנשים יסכימו לאסור על עצמם כל כך הרבה איסורים בלי שהם ראו התגלות אמיתית.
תשובה-
המצוות שכתובות בתנ"ך קלות לביצוע, ורוב האיסורים והמצוות שקיימים היום הם בגלל שהרבנים עשו 'סייג לתורה' (הוסיפו איסורים כדי שלא יגיעו לעבירה).
לדוגמא-
1- בתורה כתוב רק "לא תבשל גדי בחלב אימו", אבל אנשי כנסת הגדולה הוסיפו שאסור לבשל כל גדי בחלב, אחרי כן שאסור לבשל עוף עם חלב, ואז שחייבים לחכות 6 שעות בין בשר לחלב, ואז שחייבים מערכת כלים נפרדת.
2-  האיסור בתורה הוא רק לשכב עם אישה נידה, אבל היום יש עוד אלפי הלכות כמו לא לצחוק מבדיחה שהיא סיפרה או להעביר אליה משהו מיד ליד, כדי לא להגיע לסקס.
3- חובת התפילה הומצאה על ידי אנשי כנסת הגדולה ולא נכתבה בתנ"ך, ובמשך השנים כל רב הוסיף לתפילה עוד טקסט.
4- כל מה שצריך לעשות בשבת זה "זכור את יום השבת" "לא תבערו אש" אבל הרבנים הוסיפו עוד 39 מלאכות וכל מה שדומה להם שמצטברים לכמה אלפים.

הרבה איסורים הם הגיוניים כמו לא תגנוב לא תרצח כבד את אביך ומי יתנגד לדבר כזה?
ברית מילה היתה מנהג של האדם הקדמון כבר לפני 15,000 שנה וזה לא היה חדש להם.
40% מהאיסורים וההלכות הם רק הלכות לכוהנים בזמן בית המקדש ולעם לא היה אכפת.
20% מהאיסורים חוזרים על עצמם, לדוגמא- המצווה לאכול את קרבן פסח צלוי, בבית, עד הבוקר, בלי לשבור עצם, ורק יהודים, מתפרסת על יותר מ- 12 מצוות ועבירות שונות.
1- לאכול את הקרבן. 2- לא להותיר בבוקר. 3- לא לשבור עצם. 4- לא לבשל. 5- לא לאכול אותו נא. 6- לאכול אותו צלוי. 7- לאכול רק בבית. 8- לא להוציא מהבית. 9- לא לתת לערל. 10- לא לתת לגוי. 11- לא לתת לשכיר ותושב. 12- לאכול אותו שלם. 13- רק יהודי אוכל.
30% מהמצוות הם רק כמה ימים בשנה, כמו סוכה חמץ יום כיפור ועלייה לרגל.
10% מהמצוות הם דברים קלים כמו אהבת האל ולא לעבוד עבודה זרה.


32- ״מדינת ישראל״, אם אין אלוהים איזו הצדקה יש לאתאיסטים להיות בישראל?
תשובה-
המדינה הוקמה על ידי אתאיסטים שרצו לחיות את חייהם בשקט ולא כדי לקיים מצוות, בכל העליות לא היו קיצוניים שהתנגדו למדינה ולצה"ל, ומדובר בקבוצה קטנה מאירופה שהתרבו וסחפו אחריהם עולים תמימים.