מילתא דבדיחותא

מילתא דבדיחותא
סטנד אפ בתלמוד

1- מעשה בגבר שנשא בתולה, כלומר, התחייב לשלם מאתיים זוז, וכשקיימו יחסי מין בפעם הראשונה לא מצא דם בתולים. בא לפני רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, וסיפר לו שלא מצא דם בתולים. להגנתה טענה האישה שהיא הייתה בתולה ועדיין נשארה בתולה. החליט רבן גמליאל לבדוק אם אכן בתולה היא עדיין. ביקש להביא לפניו שתי שפחות; אחת בתולה ואחת בעולה. הושיבן על פי חבית יין כשאיבר מינן חשוף ליין שבתוך החבית. לאחר שישבו הריח את פיהן של שתי השפחות. הריח את פי הבתולה ולא עלה באפו ריח של יין, שבתוליה חוסמים את מעבר ריח היין מאיבר מינה לפיה. הריח את פה הבעולה, וריח של יין עלה באפו, שלבעולה אין קרום בתולים שיחסום את מעבר ריח היין מאיבר המין אל פיה. לאחר שהתנסה בבדיקת השפחות ביקש מהאישה היהודייה, שטענה שהיא עדיין בתולה, לשבת אף היא על פי חבית יין כשאיבר מינה חשוף ליין. הריח רבן גמליאל את פיה ולא עלה באפו ריח של יין. מבדיקה זו הסיק רבן גמליאל שאמת טענה, והיא אכן בתולה. פנה לגבר ואמר לו את תוצאות הבדיקה ואישר לו להמשיך את חייו עם אהובת לבו הבתולה. ובלשון חכמים: "זכה במקחך" (כתובות י).


2- ר"א אומר: הרי שהושיט ידו למעי שפחתו וסימא [עיוור] עובר שבמעיה - פטור; מ"ט? דאמר קרא: ושחתה - עד שיכוין לשחתה. (קידושין כד).


3- ״ואם אין אתה מאמין צא לבקעה וראה עכבר שהיום חציו בשר וחציו אדמה, למחר השריץ ונעשה כולו בשר. שמא תאמר לזמן מרובה - עלה להר וראה שהיום אין בו אלא חלזון אחד, למחר ירדו גשמים ונתמלא כולו חלזונות״. (סנהדרין צא).


4- לפי ההלכה, אי אפשר להכריח גבר לגרש את אישתו, גם אם יתנו לאישה את הגט, זה לא עוזר אם הוא לא הסכים לזה. לכן הרבנים בגמרא מצאו פיתרון, נותנים לבעל מכות, עד שהוא אומר שהוא רוצה לגרש, ואז זה ניקרא שהוא גירש אותה מרצונו.
מדהים שכשנותנים לאדם מכות, זה נקרא שהוא רוצה לגרש.


5- רבה ראה שרב הונא אוכל דייסה עם האצבעות, הוא שואל אותו למה הוא אוכל עם האצבע ולא עם מזלג? והוא עונה שכך אמר רב, מי שאוכל דיסה עם אצבע זה יותר טעים, כל שכן עם שתי אצבעות, ועם שלוש אצבעות זה בכלל טעם מיוחד… (נדרים מט).


6- רבי יוסי ורבי יהודה, אכלו דיסה מאותה צלחת,רבי יהודה אכל עם הידיים, ורבי יוסי עם חתיכת עץ.
רבי יוסי אומר לרבי יהודה, עד מתי אני צריך לאכול את הרוק שלך? אומר לו רבי יהודה, עד מתי אני צריך לאכול את הלכלוך שיש לך בציפורניים? (נדרים מט).


7- צדוקי בא לרבי יהודה, ואומר לו, אתה נראה כל כך שמח, או שאתה מלווה בריבית, או שאתה מגדל חזירים.
אומר לו רבי יהודה לא בגלל זה אני שמח, אלא מהבית שלי עד בית המדרש, יש 24 שירותים ולכל אחד מהם אני נכנס. (נדרים מט).


8- למי שפוסק לפי השולחן ערוך (ספרדים), אסור לאכול דג עם חלב בגלל שזה מאוד מסוכן. ולמי שפוסק כמו הרמ"א (אשכנזים), מותר לאכול דג עם חלב, וזה בכלל לא מסוכן.
מי שעושה התרת נדרים ופוסק לפי השולחן ערוך, הגוף שלו הופך לרגיש לדג עם חלב.


9- תניא: 'בן עזאי אומר: פעם אחת נכנסתי אחר רבי עקיבא לבית הכסא, ולמדתי ממנו שלשה דברים:
למדתי שאין נפנין מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ולמדתי שאין נפרעין מעומד אלא מיושב, ולמדתי שאין מקנחין בימין אלא בשמאל.  אמר לו ר' יהודה: עד כאן העזת פניך ברבך? אמר לו: תורה היא וללמוד אני צריך.


10-  "חמישה דברים משכחים את הלימוד: האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול, והאוכל לב של בהמה, והרגיל בזיתים, והשותה מים של שיורי רחיצה, והרוחץ רגליו זו על גבי זו, ויש אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו" (הוריות יג).


11- סגולה לזיכרון, להטביל את האצבע בקערת מלח וללקק, ויש מחלוקת בין ר' יהודה לר' יוסי, אם צריך ללקק עם אצבע אחת או שתיים (הוריות יג).


12- רב אחדבוי שואל את רב ששת, האם אדם ששוכב עם עצמו עובר על איסור משכב זכור, רב אחדבוי אומר לו שזה בלתי אפשרי, ורב ששת מדגים לו איך להצליח.... (סנהדרין נה).


13- רִבִּי נְהוֹרָאי סָבָא פָּרִישׁ לְיַמָּא רַבָּא, וְאִתְרְגִּישׁ יַמָּא, וְאִתְאֲבִידוּ כָּל אִינּוּן דַּהֲווֹ בְּאַרְבָּא, וְאִתְרְחִישׁ לֵיהּ נִיסָא, וְנָחַת בִּשְׁבִילִין יְדִיעָן בְּלִבָּא דְּיַמָּא, וְנָפַק תְּחוֹת יַמָּא לְיִשׁוּבָא חֲדָא, וְחָמָא מֵאִינּוּן בִּרְיָין, כֻּלְּהוּ זְעִירִין.
תרגום- רבי נהוראי, הפליג בים הגדול, פתאום החלה סערה חזקה, וכל מי שהיה בספינה טבע. פתאום התרחש לו נס, והוא צלל לשבילים ידועים שיש בים, ונכנס מתחת לחול, שם הוא מצא מדינה שלמה של גמדים….


14- אם אישה רואה נחש, והיא לא יודעת אם הוא רוצה לשכב איתה, או לא. שתזרוק את הבגדים שלה על הנחש. אם הוא מתלפף סביבם, בא לו עליה, ואם לא, הוא לא בקטע. במקרה שהנחש כן חם על האישה, יש פיתרון. היא צריכה לקרוא לבעלה, ולשכב איתו ליד הנחש, ככה הוא יתבאס וילך.
יש אומרים- שהפתרון הזה יגרום לנחש להתחרמן יותר, לכן עדיף שהיא תזרוק לידו קצת מהשיער והציפורניים שלה, ותגיד לנחש שהיא במחזור.

ואם בכל זאת, הנחש הצליח להיכנס לרחם של האישה, היא צריכה לעמוד על שני חביות, ובין הרגליים שלה, צריך לבשל בשר עם תבלין מיוחד, ויין רותח. וכשהנחש יצא כדי להריח את האוכל, מייד צריך לתפוס אותו עם צבת, ולשרוף אותו. כי אם לא, הוא יחזר אחריה כל הזמן…. (שבת קי).


15- העורב לא מתרבה כמו שאר החיות, אלא מעביר את הזרע, מהפה שלו לפה של הנקבה…
מקור- ת"ר שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו, כלב ועורב וחם, כלב נקשר עורב רק (סנהדרין קח). מסביר רש״י: רק - רוקק זרע מפיו לפיה של נקבה.


16- אומרת הגמרא, כוס אחד יפה לאשה, שנים ניוול הוא, שלשה תובעת בפה, ארבעה אפילו חמור תובעת בשוק. (כתובות סה).
הסבר- אם אישה שותה כוס אחת של יין זה בסדר, בשני כוסות היא מתחילה להתבזות, אחרי שלוש היא דורשת סקס, ואחרי ארבע תשכב גם עם חמור בשוק.


17- רש״י (סנהדרין סג), אומר: יש בעל חיים בשם סלמנדרא, שהיא חיה קטנה שיוצאה מתנור שהאש בוערת בו שבע שנים, והסך מדמה אין האור שולט בו.
פירוש- לדבריו, אם מדליקים אש 7 שנים רצוף, יוצא מהאש בעל חיים, שהדם שלו חסין לאש….  


18- "צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה עטלף, עטלף לאחר שבע שנים נעשה ערפד, ערפד לאחר ז' שנים נעשה קימוש, קימוש לאחר שבע שנים נעשה חוח, חוח לאחר שבע שנים נעשה שד".
"שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש, והני מילי דלא כרע במודים". כלומר, עמוד שדרתו של האדם הופך לנחש שבע שנים לאחר המוות, אם האדם לא התכופף מספיק בתפילה. (בבא קמא טז).
"הכינה לאחר שבע שנים נהפכת לעקרב, צבוע זכר נהפך לנקבה ועכבר ההרים נהפך לחזיר בר" (ירושלמי שבת פרק א ה"ג).


19-  דיון בתלמוד אם החיטים שיורדות מהעננים (כמו גשם) כשרות להקרבה על המזבח, והם אפילו זוכרים מקרה ספציפי שירדו חיטים בגובה של 20 ס״מ על שטח של 7 ק״מ.
רש״י גם מסביר איך זה קרה, לדבריו כשהעננים שתו את המים מהים (כדי להתמלא בגשם), בטעות נבלעה להם גם ספינה מלאה בחיטים…. (מנחות סט).


20- לגמרא יש הסבר פשוט, למה נולדים ילדים עם מומים: אמר רבי יוחנן בן דהבאי ארבעה דברים סחו לי מלאכי השרת, חיגרין מפני מה הויין? מפני שהופכים את שולחנם, אילמים מפני מה הויין? מפני שמנשקים על אותו מקום; חרשים מפני מה הויין? מפני שמספרים בשעת תשמיש; סומין מפני מה הויין? מפני שמסתכלים באותו מקום. (נדרים כ').


21- אם יהודי אונס גויה בת שלוש, הורגים אותה, כי היא מחטיאה יהודים…
מקור- ״אבל ישראל הבא על הכותית בין קטנה בת שלש שנים ויום אחד בין גדולה בין פנויה בין אשת איש. ואפילו היה קטן בן ט' שנים ויום אחד. כיון שבא על הכותית בזדון, הרי זאת נהרגת מפני שבא לישראל תקלה על ידיה כבהמה״. (רמב״ם איסורי ביאה יב י).


22-  "כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה, משל לבשר הבא מבית הטבח, רצה לאוכלו במלח – אוכלו, צלי – אוכלו, מבושל – אוכלו, שלוק – אוכלו" (נדרים כ).


23- ״אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצריים בלילות״ (ברכות פרק א משנה ה).
פירוש עובדיה מברטנורא- ״הרי אני כבן שבעים שנה, הייתי נראה זקן. ולא זקן ממש אלא שהלבינו שערותיו יום שמינו אותו נשיא כדי שיראה זקן וראוי לנשיאות״.


24- ר׳ נתן אומר, שאם השדיים של האישה גדולים משל חברותיה ב- 10 ס״מ, מותר לבעל לגרשה. אמר רבה בר בר חנה, שהוא ראה ערביה, שהעבירה את השד לאחור, והניקה את בנה…
מקור- ״תניא ר' נתן אומר כל אשה שדדיה גסין משל חברותיה ה"ז מום וכמה א"ר מיישא בר בריה דרבי יהושע בן לוי משמיה דר' יהושע בן לוי טפח ומי איכא כי האי גוונא אין דאמר רבה בר בר חנה אני ראיתי ערביא אחת שהפשילה דדיה לאחוריה והניקה את בנה״ (כתובות עה).


25- כשרבי ישמעאל ורבי יוסי עומדים אחד מול השני, הם היו כל כך שמנים, עד ששני שוורים יכלו לעבור מתחת הבטן שלהם ללא מגע.
אמרה להם השרה- ילדכם לא שלכם, כי אין אפשרות לעשות כך ילדים. ענו לה, שהבטן של הנשים שלהם יותר גדולה, רק שהאיבר מין שלהם גדול בהתאם… יש אומרים שהם ענו לה, שמרוב משיכה, הם מועכים אחד את השניה, עד שהם מצליחים… (הבא מציעא פד).


26- הגמרא גם מתארת את גודל איברי המין של האמוראים, של רבי ישמעאל כמו סל שמחזיק 4.5 ק״ג, של רבי יוחנן בגודל סל שמחזיק 2.5 ק״ג, ושל רב פפא כמו סל שמכינים בעיר הסמוכה. (בבא מציעא פד).


27- רבי החליט לקבל על עצמו ייסורים למשך 13 שנה, כאבו לו השיניים 7 שנים ונתקעה לו אבן במערכת השתן 6 שנים. כשהוא היה משתין הוא היה צורח מכאבים, שהיו שומעים אותו למרחק של 1.5 ק״מ... (בבא מציעא פה).


28- 'חולל אילות תשמור': אילה זו רחמה צר, בשעה שכורעת ללדת, אני מזמין לה דרקון שמכישה בבית הרחם, ומתרפה ממולדה. ואלמלי מקדים רגע אחד או מאחר רגע אחד, מיד מתה. (בבא בתרא טז).

תרגום- האיילה לא מצליחה להמליט את העובר כי הרחם שלה מאוד צר, אז אלוהים שולח נחש שמקיש אותה בפות בדיוק בשנייה שהיא ממליטה. ההקשה גורמת לאזור להתרפות ועובר נולד. ואם הנחש יקדים או יאחר בשנייה, האיילה תמות מהעובר או מהנחש…


29- הסיבה לפי הרמב"ן, לאיסור של קיום יחסי מין בזמן מחזור, (פירוש הרמב"ן לויקרא יח' יט':). "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה״ (ויקרא יח' יט') מסביר הרמב״ן - והנה היא כאפעה (נחש ארסי), הממית בהבטתו, וכל שכן שתזיק לשוכב עמה, אשר תדבק גופה ומחשבתה בו ובמחשבתו, ולכן גזר עליו הכתוב (לעיל טו' כד') 'ותהי נידתה עליו', כי רעתה רוע מתדבק ... יזכיר בה לעולם טומאה, שהיא כשרץ, וכאיש מצורע, שטומאה להם בגופם".

30- "כל אשה שתמנע מלעשות מלאכה מן המלאכות שהיא חייבת לעשותן, כופין אותה ועושה אפילו בשוט". (הרמב"ם הלכות אישות פרק כא הלכה י).
"נמצאו כל המלאכות שכל אשה עושה אותן לבעלה, חמש מלאכות: טווה ורוחצת פניו ידיו ורגליו ומוזגת את הכוס ומצעת את המטה ועומדת לשמש בפניו", (הרמב"ם הלכות אישות פרק כא הלכה ז) .

31- ר' יהודה אומר לא ירעה רווק בהמה, ולא יישנו שני רווקין בטלית אחת (קידושין פב).
מפרש רש״י- לא ירעה בהמה - שמא יתאווה לה. ולא יישנו בטלית אחת - שלא יבואו לידי משכב זכר...


32- מספר רבי: "פעם אחת נפל (עץ) ארז אחד שבמקומנו, ועברו שש עשרה קרונות (עגלות) על חודו (ענף) אחת. פעם אחת נפלה ביצת בר יוכני (עוף), והטביעה ששים כרכים (ערים), ושברה שלש מאות (עצי) ארזים" (בכורות נז).


33- הגמרא (נידה כג), דנה בסיטואציה של בהמה שיצאה מרחם של אישה, או אדם שיצא מרחם של בהמה.
ברור להם שאם הוולד בצורת בהמה הוא נחשב בהמה, אבל את רבי מאיר מעניין מה עושים במצב שבהמה מולידה וולד בצורת אדם, האם מותר לאכול אותו או לא?


34- ״האותי לא תיראו נאם יהוה אם מפני לא תחילו, אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו, ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו״ (ירמיהו ב׳).
לדעת ירמיהו אלוהים קבע חוק טבע שבו אסור לאוקיינוס לעבור את החול.