תוכחותיו של איפוור

תוכחותיו של איפוור

תרגום: ג'ון א. וילסון
תרגם מאנגלית: סייברדין

יש טענה של המחזירים בתשובה.
שהטקסט הזה, שנמצא במצריים, ומתאר את נפילת האימפריה המצרית.
הוא הוכחה שכך שבאמת היו עשר המכות, ושהתנ"ך נכתב ע"י אלוהים.
כמו שאתם רואים, מתוך 200 שורות שכתובות בקינה,
יש בקושי 8 שורות שמתאימות לנכתב בתורה.
וגם מתוך מה שמתאים, יש שינויים רבים ממה שנכתב בתנ"ך.[שומרי] השער אומרים: הבה נלך ונבוז בז.
הכובס מסרב לשאת את משאו... [לוכדי] ציפורים מנהיגים את מערכי-הקרב... [אנשי] ביצות הדלתא נושאים מגינים... אדם מתייחס לבנו כאל אויבו... בעל האופי מתאבל בשל מה שקרה בארץ... זרים היו לאזרחים בכל מקום...
אכן-כן, חיוורים [הפנים]. איש הקשת מוכן. שוד בכל מקום. איש האתמול איננו.
אכן-כן, הנילוס עולה על גדותיו, (אך) איש אינו חורש למען עצמו, (כי) כל אדם אומר: "איננו יודעים מה עלול לקרות ברחבי הארץ!"
אכן-כן, יבשו הנשים, ואף אחת אינה יכולה להרות. חנום אינו יכול לעצב (בני תמותה) בגלל מצבה של הארץ.
אכן-כן, אנשים עניים נהיו בעלי אוצרות. הוא שלא יכול היה להכין לעצמו זוג סנדלים, הוא עכשיו בעל עושר...
אכן-כן, מתים רבים נקברים בנהר. הזרם הוא קבר, ובית-החניטה באמת נהיה הזרם.
אכן-כן, אצילים מקוננים, בעוד לעניים יש אושר. כל עיר אומרת: "הבה נגרש רבים מאתנו".
אכן-כן, עפר בכל רחבי הארץ. באמת אין עוד (אנשים עם) בגדים לבנים בזמנים אלה.
אכן-כן, סובבת הארץ כגלגלו של הקדר. השודד הוא (עכשיו) בעליו של עושר...
אכן-כן, הנהר הוא דם. השותה ממנו, דוחה (אותו) כאנושי וצמא למים.
אכן-כן, דלתות, עמודים וקרשי הרצפה שרופים, (אבל) ריצוף הארמון – חיים, שגשוג, בריאות! (עדיין) נשאר איתן...
אכן-כן, תנינים (שוקעים) מטה בשל מה שנשאו עימם, (כי) אנשים הולכים אליהם מרצונם...
אכן-כן, המדבר (התפשט) בכל רחבי הארץ. המושבות הושמדו. ברברים מבחוץ באו למצרים... באמת אין עוד אזרחים בשום מקום...
אכן-כן, אלו שבנו [פירמידות, הפכו] איכרים. על אלו שהיו בספינתו של האל מוטלת [עבודת] כפייה. באמת איש אינו שט עוד צפונה ל[ביב]לוס כיום. היאך נשיג ארזים למומיות שלנו?
כוהנים נקברו עם תנובתם ו[אצילים] עם שמנם הרחק עד קפטיו. (אבל) הם אינם מגיעים (עוד). הזהב במחסור... כמה חשוב נראה (כעת) כשאנשי נווה-המדבר באים, נושאים את הצידה החגיגית שלהם: מחצלות קנה-סוף... צמחי redmet רעננים,  ...של ציפורים, ו...
אכן-כן, אלפנטין, מושבת ת'יניט וה[מקדש] של מצרים העליונה אינם משלמים מסים בגלל מלחמת [אזרחים]... מה התועלת בבית-אוצר ללא הכנסותיו? ליבו של המלך (חייב להיות) שמח כשאמת מגיעה אליו! אבל באמת, כל ארץ זרה [באה]! זהו שלומנו! מה יכולים אנו לעשות בקשר לכך? הולכים אל החורבן!
אכן-כן, נעלם הצחוק, ואינו נעשה [עוד]. היללה היא המתפשטת בארץ, מעורבת בקינה...
אכן-כן, ילדי האצילים מוטחים בקירות. הילדים ש[פעם] התפללו למענם (כעת) מוטלים על האדמה...
אכן-כן, כל אדמת הביצות של הדלתא לא (עוד) מוסתרת: מבטחה של ארץ הצפון הוא (כעת) שביל כבוש. מה יכול אדם לעשות?
ראה, זה בידיהם של אלו שלא ידעו זאת, כמו בידיהם של אלו שידעו; זרים (כעת) מיומנים בעבודת הדלתא...
אכן-כן, כל המשרתות חופשיות בלשונן. כשגבירותיהן מדברות, לטורח הוא למשרתים....
אכן-כן, הדרכים [אינן] דרכים שמורות. אנשים יושבים בשיחים עד ש[עובר הדרך] התמים בא, כדי לקחת את משאו ולגנוב מה שעליו. הוא מוכה במקל ונהרג שלא בצדק. אה, יהיה זה סופו של האדם, לא הריון, לא לידה! הארץ תחדל מרעש, ללא קטטה!...
אכן-כן, התבואה כלתה מכל צד... הכל אומרים: "אין כלום!" המחסן רוקן לגמרי, שומרו שטוח על האדמה... אה, לו הרמתי את קולי אז – אולי אנצל מהסבל שאני סובל עכשיו!
אכן-כן, כתבים מגנזך מגידי-העתידות נקראים. מקום הסודות שהיה (כך בעבר) (כעת) מונח חשוף.
אכן-כן, הקסם נחשף. לחשי-נסיעה ולחשי-סגירה נעשים נטולי-כוח כי אנשים (רגילים) חוזרים עליהם.
אכן-כן, משרדים (ציבוריים) פתוחים, ודו"חותיהם נקראים. צמיתים נעשים בעלי-צמיתים...
אכן-כן, כתבי הלבלרים של המחצלת הוסרו. מאגרי התבואה של מצרים (כעת) פרוצים לכל אדם.

אכן-כן, חוקי ההסגר מוצאים אל מחוץ לשערים. אנשים ממש הולכים עליהם בדרכים. אנשים עניים קורעים אותם ברחובות...
אכן-כן, ילדי אצילים ננטשים ברחובות. הוא אשר יודע אומר: "כן, (כך הדבר)!" השוטה אומר "לא, (לא כך)!" ישר הדבר בעיניו של זה אשר אינו יודעו...
ראה עתה, האש עלתה גבוה. להבתה הולכת קדימה כנגד אויבי הארץ.
ראה עתה, נעשה דבר שלא קרה מזה זמן רב: המלך נלקח על ידי אנשים עניים.
ראה, הוא אשר נקבר כבז (כעת שוכב) על מיטת מתים (גרידא). מה שהחביאו הפירמידות התרוקן.
ראה עתה, הגיע המצב לנקודה שהארץ נגזלת ממלכותה בידי מעטים חסרי-אחריות.
ראה עתה, הגיע המצב לנקודה ש(אנשים) מורדים נגד האוראוס, ה... של רה, העושה את שתי הארצות שלוות.
ראה, סודה של הארץ, שגבולותיו אינם (ניתנים ל)ידיעה, מונח חשוף. המשכן (עשוי) להיחרב תוך שעה...  
ראה, הנחש-(השומרת) נלקחת ממחילתה. הסודות של המלכים של מצרים העליונה והתחתונה מונחים חשופים...
ראה, נשות אצילים (כעת) מלקטות שאריות, ואצילים עובדים בבית מחסה. אבל הוא שמעולם (אפילו) לא ישן על קורה הוא (כעת) בעליה של מיטה...
ראה, בעלי הגלימות הם (כעת) בבלואי-סחבות. (אבל) הוא שמעולם לא ארג לעצמו הוא (כעת) בעליו של פשתן עדין.
...
ראה, הוא אשר לא הכיר את הלירה הוא (כעת) בעליו של נבל. הוא אשר מעולם לא שר לעצמו (כעת) משבח את אלת המוסיקה...
ראה, האיש הקרח שלא היה לו שמן נהיה לבעליהם של כדי מור מתוק.
ראה, זו שלא הייתה לה (אפילו) קופסה, ברשותה (כעת) ארגז. היא אשר הסתכלה על פניה במים יש ברשותה (כעת) מראה...
ראה, אנשי המלך עושים שמות בבקר העניים...
ראה, אנשי המלך עושים שמות באווזים, הניתנים לאלים במקום שוורים.
...
ראה, נשות אצילים רעבות. (אבל) אנשי המלך מרוצים ממה שעשו.
ראה, אין משרד אחד במקומו (היאות), כמו עדר שועט שאין לו רועה.
ראה, בקר (נותר ל)שוטט חופשי, (כי) אין מי שידאג להם. כל אדם לוקח לעצמו ומטביע (בהם) את שמו...
ראה, הוא שלא הייתה לו תבואה הוא (כעת) בעליהם של אסמים. הוא שנזקק להלוואה למען עצמו (כעת) נותן אותה..
כך בוכה מצרים התחתונה. מחסן המלך הוא בוא-וקח לכל אחד (ותו-לאו), והארמון כולו הוא ללא מסיו. לו (צריכים להיות) שעורה, חיטת-עמילן, ציפורים ודגים. לו (צריכים להיות) בד לבן, פשתן עדין, מתכת ומשחות. לו (צריכים להיות) שטיח, מחצלת, [פרחים], מנשא-אפיריון וכל הכנסה טובה...
זכור... איך טיהור בעשן נעשה עם קטורת, איך מוגשים מים בכד השכם בבוקר.
זכור אווזי-רו, אווזי-טרפ ואווזי-סאט מפוטמים, איך המנחות השמימיות מוגשות לאלים.
זכור איך נטרון נלעס ואיך לחם לבן נעשה בידי איש ביום הרטבת הראש.
זכור איך תרני-דגלים מורמים ועמוד-האבן מגולף, בזמן שהכהן מטהר את המקדשים ובית האל מסויד כמו חלב; איך ניחוח האופק מומתק, ואיך נוצר לחם-המנחה.
זכור איך דבקים בתקנות (טקסיות), איך מופצים תאריכים (דתיים), איך אדם שגויס לשירות כהני עשוי להיות מורחק בשל חולשה אישית – כלומר, הדבר נעשה שלא כדין. ...
...יקרה הדבר שהוא מביא קרירות על הלב.  
אנשים יאמרו: "הוא הרועה של כל האנשים. אין רוע בלבו. עדריו אולי קטנים, אך בכל זאת בילה את היום בטיפול בהם"...
יהיה שיוכל להבחין באופיים מהדור הראשון (בהחלט)! אז יכה ברוע; הוא יושיט את הזרוע נגדו; הוא ישמיד את זרעו ומורשתם... (אבל) אין קברניט בשעתם.
היכן הוא היום? האם הוא ישן? ראה, תהילתו אינה יכולה להיראות...
...סמכות, הבחנה, וצדק עמך, (אבל) בלבול הוא שתגרום בכל רחבי הארץ, יחד עם המולת אי-שביעות-הרצון. ראה, אחד דוחף את האחר. אנשים מצייתים לפקודתך. אם שלושה אנשים הולכים בדרך, נמצא שהם שני אנשים; המספר הגדול יותר הוא זה שהורג את הפחות. האם, אם כך, אוהב הרועה מוות? אז תצווה שתינתן תשובה: "זה כך בגלל שאדם אחד אוהב ואחר שונא. כלומר, דמותם מועטת בכל מקום"
משמעות הדבר באמת היא שאתה פעלת להביא (מצב כזה) לידי קיום, ואתה אמרת שקרים...
כל השנים האלה הן סכסוך אזרחי. אדם יכול להישחט על גגו-שלו, בעוד הוא שומר על תחומו. האם הוא אמיץ ומציל את עצמו? פירוש הדבר שיחיה. ...יהיה שתוכל לטעום מעט מדיכויו! ואז תאמר: ...
אך עדיין טוב הדבר כשידי אנשים בונות פירמידות, כשתעלות נחפרות וכשחורשות עצים מוקמות למען האלים.
אך עדיין טוב הדבר כשאנשים שיכורים, כשהם שותים Miyet וליבם שמח.
אך עדיין טוב הדבר כשצעקות בפיות (של האנשים), כשנכבדי המחוזות עומדים וצופים בצעקות מבתיהם, לבושים בגלימה, כבר מטוהרים ומוצקי-כרס...
...אין למצוא מי שיעמוד במקומם.
...כל אדם נלחם בשביל אחותו, ומגן על גופו-שלו. האם (אלו) הנובים? אם כך ניצור הגנה משל עצמנו. משטרה לוחמת תרתיע את הברברים. האם אלו הלובים? אם כך נתחמק. המדג'וי, למרבה המזל, עם מצרים. איך יתכן שכל אדם הורג את אחיו? המעמדות הצבאיים שארגנו למעננו הפכו ברברים, מתחילים להרוס את מה שלקחו את קיומם ממנו ולהראות לאסייתים את מצבה של הארץ. ובכל זאת כל הזרים מפחדים מהם...
כך אמר איפוור, כשענה לכבודו של אדון-הכל: "...להיות הדיוט בנושא הוא דבר נעים ללב. אתה עשית מה שטוב בלבם, כי השארת אנשים בחיים על ידי כך. (אך עדיין) הם מכסים את פניהם מפחד המחר.
"היה היה אדם שהיה זקן וקרוב לגאולתו, בזמן שבנו (עדיין) היה ילד, ללא הבנה..."


* ביבלוס הייתה עיר פניקית מרכזית בשנת 2000 לפנה"ס, צפונית לביירות של היום.
* חנום הוא אל היצירה המצרי, המעצב בני אדם על אובני קדרים.
* נטרון – כנראה סוג של מלח, נתרן פחמני
* קפטיו – כנראה כרתים
* אלפנטין – עיר במצרים העתיקה: http://www.sis.gov.eg/egyptinf/culture/html/elph.htm
* ת'יניט – שושלת מצרית