המוח הלוגי והמוח הקדמון

המוח הלוגי והמוח הקדמון
בניגוד לבעלי החיים, האדם יכול לגדל את המזון בעצמו, לבנות מכונות שיעבדו בשבילו, ולהשתמש בחוקי הפיזיקה לצרכיו.
היכולת להבין את הבסיס לפעולה, ולחשב את התוצאה של שינוי או התנגשות בין תגובות חומרים, נובעת מהחלק הלוגי במוח שייחודי רק לבני האדם.
אצל בעלי החיים מתקבלים נתונים מחמשת החושים, והם מחושבים כדי להשיג הנאה או להימנע מסבל, אך הם אינם יכולים לחזות התנהגות של חוקי הפיזיקה בתנאים אחרים.
הלוגיקה הביאה את הקדמה, הארכת תוחלת החיים, והתיישבות באיזורים שלא היו ראויים למגורים אדם. כך שבני אדם ללא היכולת לגדל מזון או להגן על עצמם מהקור בחורף, לא יכלו לשרוד בלי תמיכה מהסביבה.

הבסיס לדתות הוא האמונה העיוורת, בקבלת החוקים כמות שהם, ובכיפוף הדעה האישית לדבריו של שליח האל.
בעבר האמונה המשותפת גרמה הנאה, ואנשים עם מבנה מוח זהה הרחיקו אנשים שנחשבו חריגים, אך הטכנולוגיה והעושר שהביאה הלוגיקה גרמה למלחמות קשות בין אנשי הדת לאנשי ההיגיון.
לא ניתן להאמין בתפילה כשמכונה עובדת על חוקי פיזיקה קבועים, על סערה כזעם האלים כשהיא נחזית מראש, או בספר חוקים אלוהי כשיש עשרות כאלה.
לכן הקדמה נתפסת כזרועותיו של השטן, המדע כאוסף שקרנים נהנתנים, והרציונל ככפירה.

באופן טבעי הלוגיקה לא מפותחת אצל כל בני האדם, ואצל חלקם היא לא קיימת כלל, כך שבהיעדר יכולת לפעול עם ההיגיון, הם מחפשים ללא הפסקה חבל הצלה שיאפשר להם להתאחד סביבו ולנהל את חייהם על פיו.
חוסר היכולת לעבד מידע בצורה רציונלית, גורמת להם לתת מהונם, מגופם, ולעיתים גם את חייהם לכריזמטי התורן שהצליח לנטוע בהם מעט תחושת שייכות וערך.